Down for Maintenance (Err 2)

Kasalukuyang isinasagawa ang isang pag-upgrade... Mangyaring bumalik kaagad...

WHMCS\Exception\Application\InstallationVersionMisMatch: Ang bersyon ng database na '8.6.1-release.1' ay hindi tumutugma sa bersyon ng file na '8.4.1-release.1' sa /home/vdopanel/public_html/my/vendor/whmcs/whmcs-foundation /lib/Application/ApplicationServiceProvider.php:0
Stace trace:
#0 /home/vdopanel/public_html/my/init.php(0): WHMCS\Application\ApplicationServiceProvider::checkVersion()
#1 /home/vdopanel/public_html/my/index.php(0): unknown()
# 2 {pangunahing}